Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για τα εστιατόρια SENSE & SEA SENSE του ομίλου «ΑΝΕΜΙ HOTELS» και έχει συνταχθεί σε συμμόρφωση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) 679/2016/ΕΕ για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας, και αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ζητήματος της προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόζουμε Σύστημα Διασφάλισης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των πελατών μας με απώτερο σκοπό την αποφυγή επιπτώσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την έλλειψη συμμόρφωσης με τον ΕΚ.

Η σύνταξη και κοινοποίηση της συγκεκριμένης Πολιτικής Απορρήτου έχει ως στόχο την περιγραφή και εξήγηση των πρακτικών μας σχετικά με τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς όταν επισκέπτεστε τους διαδικτυακούς τόπους των ξενοδοχείων μας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας εγγράφως ή προφορικώς, και των στοιχείων που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε μία από τις εγκαταστάσεις μας, ή στοιχείων που προέρχονται από άλλες πηγές.

Χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή/και με τη συγκατάθεση σας στην παρούσα Πολιτική, π.χ. στο πλαίσιο της εγγραφής σε κάποιο προϊόν ή τις υπηρεσίες μας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα, όπως περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών στοιχείων που πραγματοποιείται από εμάς για λογαριασμό και σύμφωνα με οδηγίες τρίτων μερών, όπως αεροπορικές εταιρείες, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών, εταιρείες που οργανώνουν ή προσφέρουν ταξιδιώτικα πακέτα, συνεργάτες marketing ή εταιρικοί πελάτες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στα προσωπικά στοιχεία που αφορούν πελάτες και άλλα άτομα με τα οποία συναλλασσόμαστε ή μας επισκέπτονται, καθώς και στη διαχείριση αυτών των προσωπικών στοιχείων με οποιαδήποτε μορφή: προφορικά, ηλεκτρονικά ή γραπτά.

Η παρούσα Πολιτική υλοποιεί τη δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων και έχει υιοθετηθεί από όλες τις ξεχωριστές και διακριτές νομικές οντότητες που εμπλέκονται στη διαχείριση, τη λειτουργία, τη δικαιόχρηση, την ιδιοκτησία ή/και την παροχή υπηρεσιών προς τις μονάδες ιδιοκτησίας των εστιατορίων του Ομίλου «ANEMI HOTELS».

ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
• Ονοματεπώνυμο, φύλο, προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας και στοιχεία επικοινωνίας στην εργασία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τίτλος θέσης εργασίας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, εθνικότητα, εικόνα
• Κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία για την ικανοποίηση ειδικών αιτημάτων (π.χ. καταστάσεις υγείας που απαιτούν ειδικές υπηρεσίες).
• Στοιχεία, σχόλια ή περιεχόμενο που παρέχετε σχετικά με τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την προώθηση πωλήσεων που μας γνωστοποιείτε με τη συμμετοχή σας σε έρευνες, κληρώσεις, διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες ή μέσω ιστοχώρων και εφαρμογών δικών μας ή τρίτων.
• Πληροφορίες που συλλέχθηκαν ενώ βρισκόσασταν σε κάποιο ξενοδοχείο και εστιατόριο του Ομίλου μέσω της χρήσης κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, συστημάτων Internet (συμπεριλαμβανομένων ασύρματων δικτύων που συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον υπολογιστή σας, την έξυπνη ή κινητή συσκευή σας ή την τοποθεσία σας), κλειδιών τύπου κάρτας και άλλων συστημάτων ασφαλείας.
• Πληροφορίες που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της χρήσης ενός ιστοχώρου του Ομίλου.
• Στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά στοιχεία που αφορούν τους εργαζομένους εταιρικών λογαριασμών και τους προμηθευτές, καθώς και άλλα πρόσωπα με τα οποία συναλλασσόμαστε (π.χ. ταξιδιωτικοί πράκτορες ή διοργανωτές συναντήσεων και εκδηλώσεων).

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, στοιχεία σχετικά με την πίστωση των πελατών.

Εκτός από τα στοιχεία που συλλέγουμε απευθείας από εσάς, έχουμε τη δυνατότητα να συνάγουμε στοιχεία σχετικά με εσάς από τις πληροφορίες που μας έχετε ήδη παρέχει κατά την επίσκεψή σας, κατά τη διάρκεια των συναλλαγών μας με εσάς, ή σε σχέση με υπηρεσίες που σας παρέχονται στις εγκαταστάσεις μας.

Επιπροσθέτως, είναι πιθανή η συλλογή στοιχείων για εσάς από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων από τους συνεργάτες μας στις κάρτες πληρωμής και άλλους συνεργάτες μας, στοιχείων από τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις σας σε αυτές τις υπηρεσίες, και από άλλες πηγές τρίτων μερών που έχουν το νόμιμο δικαίωμα να μοιραστούν μαζί μας τα στοιχεία σας. Χρησιμοποιούμε και μοιραζόμαστε αυτά τα στοιχεία (και είναι πιθανό να επισυνάψουμε αυτά τα στοιχεία στα άλλα στοιχεία που διατηρούμε για εσάς στο αρχείο μας) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ή συλλέγουμε θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα, δηλαδή προσωπικά στοιχεία, από τα οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε ή να συνάγουμε πληροφορίες όπως φυλετική ή εθνική καταγωγή ενός ατόμου, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή άλλες συναφείς πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτου ή επαγγελματικού συλλόγου, φυσική ή ψυχική υγεία ή κατάσταση, ιατρικές θεραπείες, γενετικά δεδομένα, σεξουαλική ζωή ή δεδομένα δικαστικής φύσης (στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που αφορούν τη διάπραξη ή την πιθανολογούμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος). Επεξεργαζόμαστε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα της δικαιοδοσίας σας μόνο, εάν και στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όταν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, παραχωρείτε, στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, τη ρητή και γραπτή σας συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που παρέχετε στον Όμιλο Ξενοδοχείων «ΑΝΕΜΙ HOTELS» και τα οποία θεωρούνται Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία. Με εξαίρεση στο βαθμό που απαιτείται από τη νομοθεσία, δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε στον Όμιλο Ξενοδοχείων «ΑΝΕΜΙ HOTELS» κανένα από τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας, και εάν δεν το επιθυμείτε, αυτό δεν θα εμποδίσει την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών από τον Όμιλο Ξενοδοχείων «ΑΝΕΜΙ HOTELS».

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά στοιχεία ανηλίκων. Ως γονέας ή νόμιμος κηδεμόνας, μην επιτρέπετε στα παιδιά σας να υποβάλλουν προσωπικά στοιχεία χωρίς την άδειά σας.

ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με διάφορους τρόπους για την παροχή και την προσαρμογή των υπηρεσιών που ζητάτε, για την προώθηση του marketing και των πωλήσεων και όπως καθορίζεται παρακάτω με περισσότερες λεπτομέρειες. Για την επεξεργασία της κράτησής σας συλλέγουμε συγκεκριμένα στοιχεία, όπως το όνομά σας και τα στοιχεία πληρωμής. Η μη παροχή των πληροφοριών αυτών οδηγεί στη μη δυνατότητα επεξεργασίας της κράτησής σας.

Επιπλέον, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την επεξεργασία των στοιχείων σας όπου απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο.

Πιο συγκεκριμένα, ενδέχεται να συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε και όποτε απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία να αποκαλύψουμε συγκεκριμένα αποσπάσματα των προσωπικών σας στοιχείων για τους παρακάτω λόγους:
• Για την ολοκλήρωση και την παροχή της online κράτησής σας.
• Παροχή και χρέωση των υπηρεσιών.
• Διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ικανοποίησης πελατών και διασφάλισης ποιότητας και ενέργειες άμεσης προώθησης (direct marketing) και προώθησης πωλήσεων. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς άμεσου marketing, όπως διαφημιστικά newsletters ή άλλες προσφορές που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, συμπεριλαμβάνουμε κι έναν σύνδεσμο διαγραφής, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοια μηνύματα από εμάς στο μέλλον.
• Πρόβλεψη για την ασφάλεια προσωπικού, πελατών και λοιπών επισκεπτών και εντοπισμός ή πρόληψη απάτης. Για τους σκοπούς αυτούς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, όπως στις αρχές εφαρμογής του νόμου, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και σε εξωτερικούς συμβούλους.
• Τήρηση αρχείων για την ορθή και συμμορφούμενη προς την Εθνική Νομοθεσία λειτουργία της επιχείρησης.

Ο Όμιλος «ANEMI HOTELS» χρησιμοποιεί και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του Σκοπού της Επεξεργασίας.

Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας. Μπορείτε να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στέλνοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email privacy@anemihotels.com.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διατηρούμε το δικαίωμα της αποκάλυψης οποιουδήποτε προσωπικού σας στοιχείου σε περίπτωση που αυτό μας επιβληθεί από δικαστήριο ή μας ζητηθεί νομικώς από κρατική Αρχή ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνεται αναγκαίο για τη συμμόρφωση μας με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας ή για την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων μας και την προστασία της ιδιοκτησίας μας. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων που σχετίζονται με τις λογιστικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις καθώς και τους άλλους ειδικούς νόμους περί διατήρησης αρχείων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη θα πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απόλυτα αναγκαίο ή υποχρεωτικό και πάντα σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα ακόλουθα πεδία αναφέρονται τα εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία θα μπορούσαμε να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας στοιχεία και εξηγούνται οι λόγοι που θα επέβαλλαν μία τέτοια ενέργεια.
• Πράκτορες, πάροχοι υπηρεσιών και προμηθευτές μας: με σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, ενδέχεται να αναθέσουμε τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών ή/και την επεξεργασία ορισμένων υπηρεσιών σε τρίτους και να συνεργαστούμε με άλλες εταιρείες με σκοπό την παροχή προϊόντων, υπηρεσιών ή προσφορών, όπως να αναθέσουμε σε εταιρείες ερευνών αγοράς να υποστηρίξουν και να ενισχύσουν την επαφή με πελάτες με σκοπό την έρευνα αγοράς και τη διασφάλιση ποιότητας. Στις περιπτώσεις αυτές μοιραζόμαστε τα στοιχεία σας που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών προς εσάς από τους επαγγελματικούς μας συνεργάτες. Όταν αναθέτουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους ή παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών, οι τελευταίοι δεσμεύονται άμεσα από όρους εμπιστευτικότητας οι οποίοι τους υποχρεώνουν να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πολιτικής. Γενικά, οι πάροχοι υπηρεσιών μας υποχρεούνται και οι ίδιοι να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και να προστατεύουν τα προσωπικά σας στοιχεία, δηλαδή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για δικούς τους σκοπούς ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός και αν απαιτείται από τον νόμο.
• Έγκριση πίστωσης: όταν υποβάλλετε αίτημα πίστωσης, τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιούνται και αποκαλύπτονται σε κατάλληλους τρίτους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να αποφασιστεί η χορήγηση και η διατήρηση ενός πιστωτικού ορίου για σας.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για όσο χρόνο χρειάζεται για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας σε συμμόρφωση με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εκτός εάν οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ή επιτρέπουν τη διατήρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των κρατήσεων των πελατών για δέκα έτη μετά το πέρας της διαμονής. Διατηρούμε άλλα προσωπικά δεδομένα για μικρότερα χρονικά διαστήματα αν αυτό είναι δυνατό και αν επιτρέπεται από το νόμο. Ακολούθως, τα προσωπικά σας στοιχεία καταστρέφονται κατά τρόπο που δεν θα επιτρέπει την επαναφορά ή την αναδόμησή τους.

Σε περίπτωση διατήρησης φυσικού αρχείου, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με ασφαλή τρόπο, όπως για παράδειγμα με χρήση καταστροφέα εγγράφων και, εφόσον είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή, τα προσωπικά στοιχεία θα καταστραφούν με τεχνικά μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα μεταγενέστερης επαναφοράς ή αναδόμησης τους.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Όμιλος ξενοδοχείων «ANEMI HOTELS» εφαρμόζει εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή της πρόσβασης και της λανθασμένης χρήσης πληροφοριών, περιλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα και τηρούμε έγγραφες διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριών που περιλαμβάνουν τα προσωπικά αλλά και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Εφαρμόζουμε επίσης διαδικασίες ασφαλείας και τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς πρόσβασης και χρήσης των προσωπικών δεδομένων που υπάρχουν στους διακομιστές μας. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό έχει άδεια πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας του.

Όσον αφορά τις online συναλλαγές, χρησιμοποιούμε σύγχρονη τεχνολογία για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία διαβιβάζετε σε μας μέσω του δικτυακού μας τόπου. Ωστόσο, λόγω της αυξημένης πιθανότητας «υποκλοπών» των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σας συστήνουμε να μην περιλαμβάνετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) σε email τα οποία τυχόν μας αποστέλλετε.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλοι οι πελάτες των ξενοδοχείων του Ομίλου μας από τους οποίους έχουμε συλλέξει στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Μπορείτε να μας ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που διατηρούμε.
• Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία ή μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε οποιαδήποτε από τα στοιχεία σας που διατηρούμε.
• Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε ή να εμποδίσουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε για στατιστικούς λόγους και προωθητικές ενέργειες ή να εκφράσετε τη διαφωνία σας σε σχέση με συγκεκριμένους τρόπους χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων.
• Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να στείλουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε δώσει, σε κάποιο τρίτο μέρος. Σας παρακαλούμε να σημειώσετε, ωστόσο, ότι τα δικαιώματα φορητότητας δεδομένων ισχύουν μόνο για τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποκτήσει απευθείας από εσάς και μόνο εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή την υπογραφή σύμβασης.
• Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συναίνεσής σας, έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που διατηρούμε ή/και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είτε λόγω έννομου ή δημόσιου συμφέροντος, έχετε το δικαίωμα να εκφράσετε τη διαφωνία σας ανά πάσα στιγμή σε σχέση με αυτήν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Βασιζόμαστε σε εσάς για να διασφαλίζετε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι πλήρη, ορθά και επικαιροποιημένα. Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για τυχούσες αλλαγές ή ανακρίβειες στα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνώντας με την ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@anemihotels.com. Θα χειριστούμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Cookies

Our website uses “cookies”. Cookies are small pieces of information which are sent by a website to your web browser and remain on your computer until they are deleted. Cookies are sent by our website to ensure that it does not unnecessarily show you information that you have already seen or have indicated as not being of interest to you. Cookies therefore enable our website to offer you a more personalized service. You agree to our use of cookies and/or any other data tracking or gathering technologies we employ in the future.

Cookies help us to provide you with a good experience when you use our website and also allow us to improve our website and services. We use the following categories of cookies:

Strictly necessary cookies. These are cookies which are needed to make the website work properly. For example, cookies enable you to log in, make a booking or and make secure payments.
Functionality cookies. These are used to recognize you when you return to our website. This helps us to personalize our content for you and remember your preferences.
Analytical/performance cookies. These allow us to recognize and count the number of visitors and to see how visitors move around our website when they are using it. This helps us to improve the way our website works, for example, by ensuring that users are finding what they are looking for easily.
Targeting cookies. These cookies record your visit to our website, the pages you have visited and the links you have followed. This forms part of Tacking Data and we may also share this information with third parties for this purpose.

The data received from our website cookies is anonymized data, therefore individuals cannot be identified.

Please note that third parties (including, for example, advertising networks and providers of external services like web traffic analysis services) may also use cookies, and we have no control over this. These cookies are likely to be analytical/performance cookies or targeting cookies.

We can use strictly necessary and functional cookies without consent. We gain your consent for other cookies via the banner that you see the first time you visit our website. You can choose not to consent. You can also block cookies by activating the setting on your browser that allows you to refuse the setting of all or some cookies.

However, if you do not consent, or use your browser settings to block all cookies (including essential cookies), you may not be able to access all or parts of our site.

Please be aware that if you delete your cookies we will no longer know that you’ve opted out of online behavioral advertising, so our adverts can still appear to you on other websites.

If you do not wish to receive such cookies from us, please adjust your browser’s settings accordingly.

Adjusting your browser’s cookie settings

If you are using Internet Explorer 11, 10, 9, 8, 7, 6

 1. Choose Tools then
 2. Internet Options
 3. Select the Privacy tab,
 4. Under settings, select Advanced
 5. Check Override automatic cookie handling
 6. Check and choose if you want to allow, block or be prompted for first and third-party cookies.

If you are using Internet Explorer 5.0 or 5.5:

 1. Choose Tools, then
 2. Internet Options
 3. Click the Security tab
 4. Click on Custom Level
 5. Scroll down to the sixth option to see how cookies are handled by IE5 and change to Accept, Disable, or Prompt for action as appropriate.

If you are using Internet Explorer 4.0

 1. Choose View, then
 2. Internet Options
 3. Click the Advanced tab
 4. Scroll down to the yellow exclamation icon under Security and choose one of the three options to regulate your use of cookies.

In Internet Explorer 3.0: You can View, Options, Advanced, then click on the button that says Warn before Accepting Cookies.

If you are using Chrome

 1. At the top right, click More and then Settings
 2. At the bottom, click Advanced
 3. Under “Privacy and security,” click Content settings
 4. Click Cookies
 5. From here, you can,
 6. Turn on cookies: Next to “Blocked,” turn on the switch
 7. Turn off cookies: Turn off Allow sites to save and read cookie data

If you are using Safari

 1. Choose Preferences
 2. Click Privacy, then do any of the following:
 3. Always block cookies: Select ‘Block all cookies’
  If you are using Firefox
 4. Select Options from the right side of the drop-down menu.
 5. Click Privacy & Security tab
 6. In History, select the use custom settings for history option in the drop-down menu of the panel’s History section.
 7. There will you will have the option to tick or untick, always use private browsing mode, remember my browsing and download history, remember search and from history, accept cookies from web sites or clear history when Firefox closes.

Advertising and marketing

You could see our adverts in lots of different places. If you see one of our adverts on a website and in social media, it may not be directed specifically at you and may simply be there because we’ve bid for the space.

You may choose to opt in to receive our newsletter on our website. We may also be able to send you relevant direct marketing about our hotel, services and events unless you choose to opt out when making a booking with us, visiting our hotel.

Here are some examples of our direct marketing activities which may be directed specifically at you:

 1. our newsletter via email;
 2. invitations and promotions by post, to tell you about special events at our restaurants; and/or
 3. phone calls, to tell you something that might be relevant to you or your business.

If you use a third party service to make a reservation at our restaurants, we may receive your marketing preferences from them. We may record these preferences, so when using these services please make sure you choose your marketing preferences correctly. As we have no control over the preferences which third party booking websites present to you, you should read their privacy policy.

We also work with partners to try and promote the reach of our adverts, using analytics and retargeting. To make sure the adverts you see on websites and social media are relevant, we use Tracking Data to see what you’ve looked at. Tracking Data, and in particular cookies, help us to do this by telling us which adverts will be most relevant to you and potential new guests on website and social media. The cookies used for this purpose are often placed on our website by specialist organizations – and this is also why when you’ve been on our website, you might see content from our website again. This includes retargeting.

Cookies can also tell us if you’ve seen a specific advert, and how long it’s been since you have seen it. This is helpful, because it means we can control the effectiveness of our adverts and control the number of times people might be shown our adverts. Cookies also help us understand if you’ve opened a marketing email because we don’t want to send you things you won’t find interesting.

Almost all the cookies that relate to advertising are part of third party online advertising networks. We do not control cookies which are set by advertising networks.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Αν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ή με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Όμιλος Ξενοδοχείων «ANEMI HOTELS» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας στοιχεία ή εάν θέλετε να υποβάλετε ένα σχόλιο ή ένα παράπονο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στη διεύθυνση privacy@anemihotels.com. Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών ή συντομότερα εφόσον είναι δυνατό.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται περιοδικά. Μετά την αναθεώρηση της Πολιτικής, η τρέχουσα έκδοση θα δημοσιεύεται στον διαδικτυακό μας τόπο. Εάν έχετε εγγραφεί σε κάποιο προϊόν ή υπηρεσία μας, θα σας ενημερώσουμε μέσω της απoστολής σχετικού ενημερωτικού newsletter ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό η ενημέρωσή σας θα γίνεται με το άλλο μέσο επικοινωνίας που έχετε δηλώσει. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης αναγράφεται στην αρχή του εγγράφου. Οι αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη δημοσίευση της στην ιστοσελίδα μας. Η χρήση της ιστοσελίδας, οποιονδήποτε προϊόντων και υπηρεσιών μας, ή/και η συγκατάθεση στην ενημερωμένη Πολιτική έπειτα από τις εν λόγω αλλαγές δηλώνει την αποδοχή της αναθεωρημένης Πολιτικής Απορρήτου από εσάς.

Συμπληρώστε το email σας για να μαθαίνετε τα νέα μας

ΔΕΙΠΝΟ

Διονυσίου Αρεοπαγίτου 5, Αθήνα 11742, Ελλάδα
(στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου AthensWas)
T: 210 9200240
E: athens@senserestaurants.com

Working Hours

18:30 – 00:00

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ

Working Hours

12:00 – 17:00

FOLLOW US

Copyright © 2019-2024 SENSE Restaurants